Atlas Ks Płyn Do Iniekcji Suchy Mur I Piwnica 30L

379,99 

Opis

ATLAS KS dwufunkcyjny płyn do

iniekcji uszczelniających 30KG

Do stosowania podczas uszczelniania i renowacji budynków w strefie cokołowej oraz ścian fundamentowych i ścian piwnic, wewnątrz lub na zewnątrz budynków. Rekomendowany do prac izolacyjnych w zawilgoconych budynkach, zwłaszcza do robót konserwatorskich w obiektach architektury zabytkowej. Umożliwia odtworzenie izolacji poziomych murów w przypadku, gdy nie były one wcześniej wykonane lub gdy działają nieefektywnie. Może być stosowany do wykonywania izolacji strukturalnych oraz przepon. Także przy izolacji murów wewnętrznych od zewnętrznych. Skutecznie przerywa kapilarny transport wilgoci w murze. Wzmacniania podkłady i posadzki cementowe – poprawia odporność na ścieranie, skutecznie ogranicza pylenie posadzek.

Do iniekcji grawitacyjnej lub ciśnieniowej.

Główne właściwości

  • ATLAS KS jest wodnym roztworem krzemianów, żywic silikonowych i dodatków modyfikujących
  • bardzo wysoka zdolność penetracji podłoża – preparat ma niską lepkość i drobnocząsteczkową budowę, dzięki czemu szybko i skutecznie wypełnia strukturę porów
  • zamyka przekrój kapilar odpowiedzialnych za transport wilgoci – w procesie krzemianowania przetwarza związki wolnego wapnia tworząc nierozpuszczalne związki krystaliczne)
  • hydrofobizuje wewnętrzną powierzchnię kapilar – eliminuje zwilżanie powierzchni porów, blokując transport kapilarny
  • tworzy skuteczną wtórną przeponę strukturalną w całym przekroju muru
  • wzmacnia słabe podkłady i posadzki mineralne – wykorzystując proces krzemianowania

Prace przygotowawcze

Uszkodzone tynki należy skuć do wysokości przynajmniej 80 cm ponad strefę zawilgocenia lub zasolenia i oczyścić powierzchnię muru. Wyznaczyć miejsca wiercenia otworów iniekcyjnych. Głębokość wiercenia powinna być tak dobrana, aby otwór kończył się 5 – 7 cm przed licem muru. Zaleca się wykonanie przewiertu kontrolnego w celu potwierdzenia rzeczywistej grubości muru.

Otwory iniekcyjne powinny przechodzić przez co najmniej jedną spoinę poziomą, przy grubych murach (powyżej 60 cm) zaleca się przejście przez 2 spoiny. Do wiercenia należy używać wiertarek pneumatycznych lub wiertnic rdzeniowych, które wywołują jak najmniejsze wstrząsy. Ściany o grubości ponad 100 cm oraz narożniki murów należy nawiercać z dwóch stron. Puste, wewnętrzne przestrzenie muru, niecałkowicie wypełnione spoiny oraz miejsca pęknięć należy uzupełnić zaprawą ATLAS IN lub ATLAS TRP. Po stwardnieniu zaprawy, w tych samych miejscach, ponownie należy wywiercić otwory iniekcyjne. Przed przystąpieniem do iniekcji, wywiercone otwory należy oczyścić z pyłu, a bezpośrednio przed iniekcją preparatem ATLAS KS, należy wprowadzić wodę wapienną.

Iniekcja ciśnieniowa

Otwory iniekcyjne powinny być wykonane w odstępach nie większych niż 15 cm osiowo, w jednym lub w dwóch rzędach, oddalonych od siebie o ok. 10 cm. W przypadku iniekcji dwurzędowej, drugi rząd powinien być wykonany z przesunięciem o połowę odległości między otworami. Średnica otworów powinna wynosić od 13 do 18 mm (zależnie od wielkości i rodzaju pakerów), a kąt nachylenia w dół do 30°. Należy stosować odpowiednie urządzenia, nasycające mur płynem ATLAS KS pod ciśnieniem od 0,2 do 0,7 MPa. Dobór ciśnienia iniekcji zależy od stanu technicznego muru. Preparat można wprowadzać w mur za pomocą pakerów lub lanc. Następnego dnia można przystąpić do wypełniania otworów zaprawą ATLAS IN lub ATLAS TRP.

Iniekcja grawitacyjna

Otwory iniekcyjne powinny być wykonane w odstępach nie większych niż 15 cm osiowo, w jednym lub w dwóch rzędach oddalonych od siebie o ok. 10 cm. W przypadku iniekcji dwurzędowej, drugi rząd powinien być wykonany z przesunięciem o połowę odległości między otworami. Średnica otworów powinna wynosić od 28 do 30 mm, a kąt nachylenia 30°- 45°. Do podawania preparatu należy użyć lejków iniekcyjnych. Płyn iniekcyjny ATLAS KS wlewa się do otworów i utrzymuje jego poziom przez co najmniej 24 godziny, do uzyskania zalecanego zużycia. Po zakończeniu iniekcji można przystąpić do wypełniania otworów zaprawą ATLAS IN lub ATLAS TRP.

Prace po wykonaniu iniekcji

Po iniekcji preparatem ATLAS KS należy przeprowadzić dodatkowe czynności pomocnicze. Należą do nich przede wszystkim wykonanie tynków renowacyjnych, wykonanie zewnętrznych izolacji wodochronnych.

tania piła spalinowa, spawarka 200a, jaka motopompa, jak wybrać wiertarkę, kosiarka akumulatorowa czy warto, master desa, warsztat mobilny, sonel mzc 200, gardena 6000

yyyyy